RISSBAND

Výstuha asfaltových plôch je známa už dávno. Materiály v minulosti používané ako polypropylén resp. polyester sa vyznačovali vysokou prieťažnosťou (15-18%) a nedostatočnou pevnosťou.
Zároveň vznikali problémy pri fixácii rohoží na podklad a dochádzalo k posunom výstuh stavebnými mechanizmami.
Dospeli k sme riešeniu, ktoré spĺňa požiadavky ako materiálové tak aj aplikačné.
Asfaltový armovací pás k premostenie trhlín a minimalizovaniu deformácií dopravných komunikácií = Armabit.

Prieťažnosť do3 % ( sklenné vlákno)
Vysoká pevnosť v ťahu priečna aj pozdĺžna 130KNm
Garantovaná fixácia na podklade vďaka nataveniu
Bezchybné prepojenie vrstiev vďaka obsahu bitúmenu.


Download PDF