TOK®DUR

Povrchová hmota TOK®DUR
Poškodenie okolia poklopu vznikajú keď, podkladná resp spojovacia vrstva okolia poklopu nie je dostatočne zhutnená, alebo keď špárová malta ložnej škáry kónusu bola zničená a je nutné opätovné zdvihnutie poklopu.
Týmto nám vznikajú vytŕčacie poklopy, ktoré sú nielen nebezpečné pre dopravu, ale aj zapríčiňujú problémy pri zimnej údržbe.
Pre tieto poškodenia je obzvlášt vhodné použitie povrchovej hmoty aplikovateľnej ako na betónový tak aj na asfaltový povrch.

Denso ponúka produktom TOK®DUR rokmi overené riešenie na ošetrenie povrchov a vyrovnanie výškových nerovností.


Download PDF