TOK®MELT

Za tepla spracovateľná hmota TOK®MELT a Reinau®

Denso ponúka aj produkty za tepla spracovateľné určené na výplň škár v asfaltových aj betónových plochách.
Tu ponúkame TOK®MELT, ktorý je výhodný nielen svojou kvalitou ale aj hospodárnosťou pri dávkovaní.

TOK®MELT Bitúmenový polymérom obohatený za tepla spracovaný materiál na výplň škár v asfaltových a betónových plochách. Zodpovedá EN 14188 časť 1 (Typ N2)

Reinau® SNV 164 1,2 Bitúmenový polymérom obohatený za tepla spracovaný materiál na výplň škár v asfaltových a betónových plochách. Zodpovedá EN 14188 časť 1 (Typ N2)


Download PDF