TOK®FILL

Reparačný studený asfalt
Výtlky a veľké poškodenia sú na našich cestách vidieť veľmi často. Zapríčiňujú nielen zníženie bezpečnosti na cestách, ale občas aj poškodenia dopravných prostriedkov. Samozrejme treba pripomenúť rapídne znížovanie životnosti vozovky.
Pre takéto prípady je vhodné použiť reparačný asfalt, alebo taktiež nazývaný studený asfalt.
Denso zaviedlo do praxe osvedčený reparačný asfalt so zárukou – TOK® Fill.


Download PDF