TOK®Crete 45 V2.0

Vysokopevnostná rýchlo tuhnúca reparačná malta pre opravu betónových plôch.
Zaťaženie betónových povrchov a iných betónových častí ( obrubníky odtokové žľaby) je neustále zvyšované. Týmto sa prenášanie zvýšené požiadavky aj na materiály určené na ich sanáciu. Samozrejme, že musí všetko prebehnúť veľmi rýchlo a za každých podmienok.
S našou rýchlo tuhnúcou maltou spĺňame všetky dobou kladené podmienky.


Download PDF