TOK®PLAST

Pozdĺžne spoje - Studená spojka TOK®PLAST
Pre pozdĺžne spoje máme pripravený prislúchajúci materiál.
Náš TOK®PLAST je ľahko spracovateľný a hospodárny materiál na uzavretie pozdĺžnych škár. Aplikácie je možná ručne alebo strojovo – Plastomat.


Download PDF