TOK®BAND SK

Spoje-škáry je podľa platných technologických predpisov potrebné vybaviť trvale pružnou hmotou, zabezpečujúcou dokonalé napojenie spájaných materiálov.
Pri vzájomnom pripájaní asfaltových krytov, respektíve AB povrchov k iným materiálom (betón. kov) je ideálne použiť samolepiaci bitúmenový pás TOK®Band SK.
Príklad aplikácie je pokládka novej AB zmesi a jej napojenie k stávajúcej vozovke- priečne a pozdĺžne spoje. Aplikácia je za studena bez potreby špeciálnych aplikačných zariadení.


Download PDF