DENSOLASTIC EM

Elastická malta Densolastic EM/EMG
Pri ukladaní šachtových poklopov sa bežne na uloženie – ložná škára používa cementová malta. Dosiahneme s tým síce pevné no tuhé – nepružné spojenie medzi šachtovým komínom a šachtovým poklopom.
Prechádzajúce osobné a nákladné vozidlá zaťažujú celú šachtu a týmto sily prechádzajú cez tuhé maltové lôžko. Prechádzajúca doprava vytvára dynamické zaťaženie, čím je konštrukcia ináč zaťažovaná ako pri statickom zaťažení. Maltové lôžko sa nedokáže vysporiadať s takýmto zaťažením a ako najslabší článok celej šachty je prvý poškodený. Následne ďalšími prechodmi kolies dochádza k úplnej deštrukcii maltového lôžka a následnému poklesu poklopu a poruche na vozovke.

Nahradenie cementovej malty tlmiacou elastickou maltou, nám zabezpečí absorbovanie rázu priamo pod miestom vzniku a zabráni jeho šíreniu do spodnej konštrukcie šachty.
Takéto lôžka sa ani po opakovanom zaťažená neporušia a nedôjde k poklesu poklopu.


Download PDF