DENSOLASTIC®

Densolastic® Za studena spracovateľné zálievkové hmoty určené na špeciálne nasadenie
Použitie na chránených plochách a čerpacích staniciach
S našim Densolastic VT nám bolo potešením ako prvému výrobcovi – držiteľovi všeobecného stavebného certifikátu, ktorý dokázal vytvoriť dvojkomponentnú zálievkovú hmotu na báze polyuretánu, použiteľnú ako na betónové tak aj na asfaltové plochy. V roku 2006 Densolastic VT obdržal Európske technické osvedčenie (ETA) a tým je možné v rámci celej Európy jeho použitie pri ochrane prírodného prostredia.

Použitie: meranie rýchlosti, trhliny po senzoroch resp indukčné špáry.
S novým Densolastic SV Vám predstavujeme produkt, špeciálne vyvinutý ako dvojkomponentný za studena spracovateľný materiál určený na výplň škár po senzorových alebo indukčných kábloch.
Materiál je preskúšaný a kladne ohodnotený Fyzikálno-technickým spolkovým inštitútom.

Použitie: Klepotajúce poklopy
Densolastic KU je dvojkomponentný materiál, ktorý umožní efektívne dosadenie poklopu na rám.


Download PDF